Siikanevan soidensuojelualue

RUOVESI | Yli 10 neliökilometrin laajuinen Siikaneva on Pirkanmaan suurin yhtenäinen suoalue ja maakunnan tärkein soidensuojelukohde. Pääosin valtion soidensuojelualueena sekä yksityisenä rauhoitusalueena oleva Siikaneva on suurimmaksi osaksi luonnontilaista suota.

Alue sopii erityisesti päiväretkikohteeksi lumettomaan aikaan. Suoalueen luontoa, mm. sen monipuolista linnustoa, pääsee tarkkailemaan pitkostetuilta rengasreiteiltä. Merkityt reitit ovat pituudeltaan 2,5 ja 10 kilometriä. Alueen viereen pääsee autolla. Rengasreitit alkavat ja päättyvät pysäköintialueelle. Siikaneva sijaitsee kantatien 66 länsipuolella 19 kilometriä Ruovedeltä pohjoiseen. •

Lisätietoja >

Facebook
Twitter
LinkedIn